Centrum Aktywności Obywatelskiej

Samodzielny referat Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, I piętro, pokój 102.

e-mail: cao@gdynia.pl

  

kierownik: Tomasz Kamiński

tel. 668-8777

        e-mail: t.kaminski@gdynia.pl 


        inspektor: Ewa Mącik

tel. 668-8779
        e-mail: e.macik@gdynia.pl

  
        Do zadań Centrum Aktywności Obywatelskiej należy prowadzenie spraw komunikacji Prezydenta Miasta z mieszkańcami, w tym organami dzielnic, a w szczególności: 
1. koordynacja pozyskiwania środków finansowych przez rady dzielnic, w tym wsparcie organizacyjne i merytoryczne;
2. przygotowanie i koordynowanie konkursów dla rad dzielnic;
3. prowadzenie bazy danych inwestycji i remontów, planowanych i realizowanych ze środków rad dzielnic;
4  analiza wyników wdrażania strategii działania i przedsięwzięć rad dzielnic;
5. koordynacja badań opinii i badań potrzeb społeczności lokalnej, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz ewidencja wniosków, inicjatyw i ankiet;
6. organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących aktywności i partycypacji obywatelskiej;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Tomasz Kamiński
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 06.09.2011
Data udostępnienia informacji: 06.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2013 13:21 Korekta Ewa Mącik
06.03.2012 12:13 Korekta Ewa Mącik
06.03.2012 12:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.09.2011 12:23 Aktualizacja treści Tomasz Kamiński
06.09.2011 12:12 Aktualizacja treści Tomasz Kamiński
06.09.2011 12:08 Dodanie informacji Tomasz Kamiński