Budżet Obywatelski 2020

Składanie projektów dzielnicowych do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 trwało prawie miesiąc – rozpoczęło się 27 stycznia i zakończyło o godz. 23.59 w poniedziałek, 24 lutego. Tak jak w ubiegłym roku, gdynianki i gdynianie składali projekty małe i duże, dotyczące zarówno inwestycji, jak i organizacji wydarzeń. Na realizację pomysłów, które w czerwcowym głosowaniu zdobędą największe poparcie, w budżecie miasta zarezerwowano 10,6 mln zł.

Teraz rozpoczyna się etap sprawdzania dzielnicowych wniosków do Budżetu Obywatelskiego2020 pod względem wymogów formalnych, a następnie możliwości realizacji projektów w zaproponowanym kształcie. Ewentualne propozycje koniecznych do wprowadzenia zmian mogą wynikać z potrzeby ponownej kalkulacji kosztów czy kwestii właścicielskich działek. Konieczna może też okazać się zmiana nazwy projektu, nie wszystkie bowiem spełniają warunki określone w uchwale Rady Miasta. Każda proponowana zmiana będzie konsultowana z wnioskodawcami.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania ogłoszona zostanie do 26 maja. Głosowanie potrwa od 8 do 22 czerwca. Kilka dni później – ogłoszenie wyników.


Więcej informacji: https://www.bo.gdynia.pl/

Podstawowe dokumenty regulujące edycję BO z 2020r. znajdują się  do pobrania pod adresem: https://www.bo.gdynia.pl/Do_pobrania.html

Znajdziesz tam podstawy prawne regulujące proces:

1. Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
2. Uchwała Rady Miasta Gdynia z dnia 23 paździenika 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
3. Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2020 roku
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego oraz niezbędne wnioski, broszury, cenniki i wiele innych.


Kontakt:
Urszula Majewska
kierownik Działu Diagnoz i Partycypacji
u.majewska@lis.gdynia.plbo@gdynia.pl
tel. +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna _Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 01.12.2017
Data udostępnienia informacji: 01.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2020 11:51 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.02.2020 14:06 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
08.02.2020 18:46 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
08.02.2020 18:44 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
24.01.2020 15:58 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
23.01.2020 16:30 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.09.2019 15:20 Zmiana załącznika Ewa Gozdalik
14.06.2019 13:28 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.12.2017 10:38 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
01.12.2017 10:36 Dodanie informacji Katarzyna Mejna