Budżet Obywatelski 2020

Budżet Obywatelski 2020

Siódma edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczęła się w styczniu 2020r. kampanią promocyjno-edukacyjną informującą o zbliżającym się procesie partycypacyjnym w mieście. W dniach 27.01-24.02 odbył się nabór wniosków dzielnicowych a wypracowywanie projektów miejskich od 29 lutego do 4 maja 2020 r. Weryfikacja projektów dzielnicowych przebiegała dwuetapowo. Od 25 lutego do 10 marca 2020 r. trwała tzw. weryfikacja ogólna, podczas której wnioski dzielnicowe były sprawdzane pod kątem formalnym. Następnie od 11 marca do 18 maja odbywała się analiza techniczno-finansowa wykonalności projektów. Projekty miejskie weryfikowane były przez urzędników pomiędzy warsztatami i spotkaniami online z grupami mieszkańców w terminach: 10 - 16 marca, 11 – 24 kwietnia oraz 5 – 10 maja.
Odwołania od negatywnej oceny weryfikacji wniosków można było składać w terminach: w przypadku projektów miejskich 11-13 maja, dzielnicowych - 18-20 maja. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020 została opublikowana w dniu 26 maja 2020 r.
Głosowanie na projekty BO trwało od 8 do 22 czerwca. Mógł w nim wziąć udział każda gdynianka i każdy gdynianin. Osoby, które w Gdyni mieszkają, a nie są tu zameldowane lub nie figurują w rejestrze wyborców, musiały podpisać specjalne oświadczenie.
Głosowanie odbywało się elektronicznie. Osoby, które nie miały dostępu do internetu, potrzebowały pomocy w głosowaniu lub chciały dowiedzieć się więcej o procesie mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanych punktów w Przystaniach, wybranych filiach Biblioteki Gdynia, Wymiennikowni czy UrbanLabie. Każdy głosujący wskazywał maksymalnie trzy projekty miejskie, a po wyborze dzielnicy – trzy projekty duże i trzy projekty małe.

W głosowaniu mieszkańcy wskazali do realizacji 116 projektów dzielnicowych: 31 dużych i 85 małych (oraz pośrednio trzy projekty „Projekt +1” wynikające z najwyższej frekwencji). Spośród 13 poddanych pod głosowanie projektów miejskich, wybrano jeden. Swoje głosy oddały 28 943 osoby – 12,66 procent mieszkańców Gdyni.

Zwycięskie projekty zostały przydzielone do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni i jednostkom organizacyjnym Miasta zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni: nr 2543/20/VIII/R z dnia 28.07.2020 r. oraz nr 2569/VIII/20/R z dnia 5.08.2020 r. Szczegóły dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego.

Dodatkowo warto zapoznać się raportem podsumowującym edycję BO z 2020 r.

Podstawowe dokumenty regulujące edycję BO z 2020r.:
1. Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
2. Uchwała Rady Miasta Gdynia z dnia 23 paździenika 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
3. Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2020 roku
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
5. Zarządzenie nr 2371/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1709/19/VIII/R z dnia 17.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
dostępne są do pobrania tutaj.
 
Bazy danych dotyczące realizacji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w latach 2014-2019 dostępne są na stronie http://otwartedane.gdynia.pl/pl/organization/laboratorium-innowacji-spolecznych.
 

Kontakt:
Marta Wieczorek
kierownik Działu Diagnoz i Partycypacji
m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.plRejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Anna Jarosz
Data wytworzenia informacji: 01.12.2017
Data udostępnienia informacji: 01.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2020 11:17 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.07.2020 09:53 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.07.2020 09:28 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
28.05.2020 09:15 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
22.04.2020 10:34 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
03.04.2020 16:06 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 11:51 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.02.2020 14:06 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
08.02.2020 18:46 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
08.02.2020 18:44 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
24.01.2020 15:58 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
23.01.2020 16:30 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.09.2019 15:20 Zmiana załącznika Ewa Gozdalik
14.06.2019 13:28 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.12.2017 10:38 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
01.12.2017 10:36 Dodanie informacji Katarzyna Mejna