Budżet Obywatelski 2022

Podstawowe zasady BO 2022 zostały ujęte w Uchwale nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. t.j. z  2022 r. poz. 1618). W uchwale tej doprecyzowano oraz uzupełniono zasady wypracowane w latach minionych w oparciu o zdobyte doświadczenia.

Wysokość środków przeznaczonych na projekty z BO określono z kolei w Uchwale nr XXXV/1137/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2022 roku.

Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2022 wyniosła 11 054 272 zł. Składały się na nią: 10 000 604 zł jako kwota podstawowa oraz 1 053 668 zł, czyli środki które nie zostały rozdysponowane w poprzedniej edycji BO. Pula ta została następnie podzielona na dwie pule: miejską i dzielnicową. Środki na projekty miejskie w wysokości 2 094 548 zł dedykowane były projektom miejskim o określonym zakresie tematycznym pod nazwą „Klimatyczny Budżet Obywatelski (KBO)”. Szacowany koszt realizacji projektu miejskiego nie mógł przekroczyć 1 000 000 zł. Natomiast pozostała kwota 8 959 724 zł,  została podzielona na 21 dzielnic. W ramach każdej dzielnicy pula była podzielona była na projekty małe (łącznie 10% puli dzielnicowej) i duże (łącznie 90% puli dzielnicowej). Wartość pojedynczego projektu małego nie mogła przekraczać 15 000 zł, a dużego – 90% wartości puli dzielnicowej.

Gdyński Budżet Obywatelski 2022 przeprowadzony został zgodnie z harmonogramem załączonym do Zarządzenia nr 4569/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego, nieznacznie zmienionym Zarządzeniem nr 5244/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 4569/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 miało miejsce w dniach od 24 stycznia do 21 lutego 2022 r. Następnie do 24 czerwca 2022 r. odbywała się weryfikacja i uzupełnienia w projektach.  Głosowanie na projekty zweryfikowane pozytywnie przeprowadzono w terminie 5 – 19 września 2022 r. Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostały ogłoszone 21 września 2022 r. podczas wydarzenia zorganizowanego w UrbanLab Gdynia. Wiceprezydent Michał Guć wraz z przedstawicielką Rady ds. BO zaprezentowali zwycięskie projekty, wręczając pamiątkowe nagrody dla dzielnic z najwyższą frekwencją w głosowaniu.

W dniu 25 października 2022 r. w Zarządzeniu nr 5696/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni została ogłoszona ostateczna lista projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie.

Dodatkowe informacje na temat zasad i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego www.bo.gdynia.pl oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych.
 
Podstawowe dokumenty regulujące edycję BO z 2022 r.:
1. Uchwała Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. t.j. z  2022 r. poz. 1618),
2. Uchwała nr XXXV/1137/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2022 roku,
3. Zarządzenie nr 4569/21/VIII/R z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
4. Zarządzenie nr 5244/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie:  zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4569/21/VIII/R z dnia 21.12.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
5. Zarządzenie nr 5659/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie.

Bazy danych dotyczące realizacji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w latach 2014-2021 dostępne są na stronie http://otwartedane.gdynia.pl/pl/organization/laboratorium-innowacji-spolecznych.
 
Kontakt:
Magdalena Warmowska
Dział Diagnoz i Partycypacji
m.warmowska@lis.gdynia.pl, bo@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 10.11.2022
Data udostępnienia informacji: 10.11.2022