Budżet Obywatelski 2021

Podstawowe zasady BO 2021 zostały ujęte w Uchwale nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dn. 18 października 2020 r. (poz. 4705). W uchwale tej doprecyzowano oraz uzupełniono zasady wypracowane w latach minionych w oparciu o zdobyte doświadczenia.

Wysokość środków przeznaczonych na projekty z BO określono w Uchwale nr XXIV/789/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku.

Miasto Gdynia na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2021 przeznaczyło  kwotę 11 148 564 zł, dzieląc ją na dwie pule: miejską i dzielnicową. Środki na projekty miejskie w wysokości 2 000 517 zł podzielone zostały na dwie pule: 1 000 517 zł  z przeznaczeniem na projekty miejskie (ogólne) oraz 1 000 000 zł na projekty miejskie składane w ramach określonego zakresu tematycznego tzw. Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Szacowany koszt realizacji projektu miejskiego nie mógł przekroczyć 1 000 000 zł. Natomiast pozostała kwota 9 148 047 zł,  została podzielona na 21 dzielnic z przeznaczeniem na realizację projektów dzielnicowych – małych (do 10 tys.)

Gdyński Budżet Obywatelski 2021 przeprowadzony został zgodnie z harmonogramem załączonym do Zarządzenia nr 3095/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021 miało miejsce w dniach od 25 stycznia do 22 lutego 2021 r. Następnie do 14 maja 2021 r. odbywała się weryfikacja i uzupełnienia w projektach, w wyniku których projekty mogły zostać dopuszczone do głosowania w terminie 7 – 21 czerwca 2021 r. W ramach powyższych konsultacji społecznych mieszkańcy Gdyni mogli wypowiedzieć się w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Gdyni na rok 2022 składając propozycje zarówno projektów dzielnicowych, jak i miejskich. Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostały ogłoszone 24 czerwca 2021 r. poprzez wydarzenie online. Podczas transmitowanego na fanpage BO na Facebooku oraz stronie gdynia.pl spotkania Wiceprezydent Michał Guć wraz z przedstawicielką Rady ds. BO zaprezentowali zwycięskie projekty, wręczając wirtualnie pamiątkowe nagrody dla dzielnic z najwyższą frekwencją w głosowaniu.

W dniu 5 października 2021 r. została ogłoszona ostateczna lista projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4239/21/VIII/R.

Dodatkowe informacje na temat zasad i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Podstawowe dokumenty regulujące edycję BO z 2021r.:
1. Uchwała nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
2. Uchwała nr XXV/849/20 Rady Miasta Gdynia z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
3. Uchwała nr XXIV/789/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku,
4. Zarządzenie nr 3095/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego, 
5. Zarządzenie nr 3299/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3095/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2020 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
6.Zarządzenie nr 3947/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie,
7. Zarządzenie nr 4239/21/VIII/R z dnia 5 października 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3947/21/VIII/R z dnia 20.07.2021 roku  w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie, dostępne są do pobrania tutaj.

Bazy danych dotyczące realizacji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w latach 2014-2021 dostępne są na stronie http://otwartedane.gdynia.pl/pl/organization/laboratorium-innowacji-spolecznych.
 
Kontakt:
Ewa Zajko
kierownik Działu Diagnoz i Partycypacji
e.zajko@lis.gdynia.pl, bo@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 12.02.2021
Data udostępnienia informacji: 07.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2021 11:34 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
24.11.2021 11:33 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
12.02.2021 16:43 Inne Ksenia Pisera
12.02.2021 16:41 Inne Ksenia Pisera
12.02.2021 16:12 Inne Ksenia Pisera
12.02.2021 16:11 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
12.02.2021 11:11 Aktualizacja treści Ksenia Pisera