Majątek 2020


 
Gdynia,18.02.2020r
 
Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu
 
CKZiU nr 1 w Gdyni ul. Morska 79 podaje wymagane informacje dotyczące stanu aktywów  trwałych, stanowiących własność Miasta Gdyni.
 

Wyszczególnienie wartość brutto  na 01.01.2019 umorzenie na    01.01.2019

wartość      nieumorzona  na  01.01.2019 wartość      brutto na    31.12.2019 umorzenie      na  31.12.2019 wartość    nieumorzona  na 31.12.2019
1. wartości niematerialne       i prawne
299865,37         
299865,37 0 326056,67 326056,67 0
2. Środki trwałe (011): 3465360,43 2237421,82 1227938,61 3939913,06 2308106,90 1631806,16
budynki, lokale     i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3226201,17 2008265,41 1217935,76 3701485,65 2075049,57 1626436,08
urządzenia techniczne             i maszyny 235520,69 227610,00 7910,69 234788,84 231147,06 3641,78
środki transportu 0 0 0 0 0 0
inne środki trwałe 3638,57 1546,41 2092,16 3638,57 1910,27 1728,30
3. Pozostałe środki trwałe (013) 3003503,09 3003503,09 0 5156883,69 5156883,69 0
4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0
SUMA 6768728,89 5540790,28 1227938,61 9422853,42 7791047,26 1631806,16


Rozchód maszyn i urządzeń na warsztatach szkolnych
Zakup sprzętu i narzędzi z projektu unijnego
Podwyższenie wartości budynku szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Miłosz
Wprowadził informację: Barbara Marciniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Marciniak
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 28.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2021 18:39 Dodanie informacji Barbara Marciniak