Majątek 2019 
Gdynia,18.02.2019r
 

Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu
 
 CKZiU nr 1 w Gdyni ul. Morska 79 podaje wymagane informacje dotyczące stanu aktywów  trwałych, stanowiących własność Miasta Gdyni.
 

 
Wyszczególnienie wartość brutto na 01.01.2018 umorzenie na 01.01.2018 wartość nieumorzona na  01.01.2018 wartość brutto na 31.12.2018 umorzenie na 31.12.2018 wartość nieumorzona na 31.12.2018
1. wartości niematerialne i prawne 219142,41 219142,41 0 299805,37 299805,37 0

2. Środki trwałe (011):
3691111,14 2379831,57
1311279,57
3465360,43 2237421,82 1227938,61
budynki,  lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3226201,17 1941481,25
1284719,92
3226201,17 2008265,41 1217935,76
urządzenia techniczne i maszyny 461271,4 437167,77
24103,63
235520,69 227610 7910,69
środki transportu 0 0 0 0 0 0
inne środki trwałe 3638,57 1182,55 2456,02 3638,57 1546,41 2092,16
3. Pozostałe środki trwałe (013) 1109484,66 1109484,66 0 3003503,09 3003503,09 0
4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0 0 0 0 0 0
SUMA 5019738,21 3708458,64 1311279,57 6768668,89 5540730,28 1227938,61

Rozchód maszyn i urządzeń na warsztatach szkolnych
 
Zakup sprzętu i narzędzi z projektu unijnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Miłosz
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Marciniak
Data wytworzenia informacji: 14.03.2019
Data udostępnienia informacji: 14.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2021 16:46 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
15.03.2019 14:13 zatwierdzenie Michał Kowalski