Majątek 2018

Informacja dotycząca wartości aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Gdyni
Wyszczególnienie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na 01.01.2017 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na 31.12.2017 r.
Wartość brutto na 01.01.2017 r. Umorzenie na 01.01.2017 r. Wartość netto na 01.01.2017 r. Wartość brutto na 31.12.2017 r. Umorzenie na 31.12.2017 r Wartość netto na 31.12.2017 r.
1.Wartości niematerialne i prawne 219142,41 219142,41 0 219142,41 219142,41 0
2.Środki trwałe (011) 3271753,3 2303422,15 968331,15 3691111,14 2379831,57 1311279,57
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2816201,17 1883238,76 932962,41 3226201,17 1941481,25 1284719,92
Urządzenia techniczne i maszyny


451913,56 419364,7 32548,86 461271,4 437167,77 24103,63
Środki transportu


0 0 0 0 0 0

Inne środki trwałe


3638,57 818,69 2819,88 3638,57 1182,55 2456,02

3.Pozostałe środki trwałe (013)1090653,36 1090653,36 0 1109484,66 1109484,66 0
4.Środki trwałe w budowie (Inwestycje) 0 0 0 0 0 0
Suma 4581549,07 3613217,92 968331,15 5019738,21 3708458,64 1311279,57

W miesiącu kwiecień zakupiono serwer
 
W miesiącu październik podwyższenie wartości budynku szkoły
 
Zakup drukarki, laptopa i sprzętu na warsztaty szkolne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 05.03.2018
Data udostępnienia informacji: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2018 14:13 zatwierdzenie Michał Kowalski
05.03.2018 13:33 Dodanie informacji Monika Luks