Budżet 2021r

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Na podstawie art.249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240       z późniejszymi zmianami), Wydział Budżetu przekazuje informację o ostatecznych kwotach dochodów rachunków dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych, zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta nr XXV/830/20 z dnia 23.12.2020r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdynia na 2021 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Miłosz
Wprowadził informację: Barbara Marciniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Marciniak
Data wytworzenia informacji: 09.06.2021
Data udostępnienia informacji: 09.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2021 11:40 Dodanie informacji Barbara Marciniak