Plan finansowy Przedszkole 59 na rok 2020


PLAN FINANSOWY

Przedszkole nr 59

NA ROK 2020OPRACOWAŁ:                               ZATWIERDZIŁ:
główny księgowy                     dyrektor przedszkola


mgr GRAŻYNA RUMIŃSKA       mgr KATARZYNA DUKAT

-2-


Projekt planu finansowego Przedszkola nr 59 opracowany został
w oparciu o:


wykonanie wydatków w rozbiciu analitycznym w poszczególnych kontach
wg zestawień i obliczeń dokonanych przez Dyrektora Przedszkola nr 59
oraz Głównego Księgowego.


przekazany Radzie Miasta Gdyni do uchwalenia i zatwierdzenia

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2020 ROK
 
obejmuje dwie części tj:

- wydatki pokrywane w pełni przez budżet miasta
- oraz wydatki zależne od ilości dzieci w przedszkolu

Wydatki pokrywane w pełni przez budżet miasta ( niezależne od ilości dzieci w przedszkolu) to:

fundusz zdrowotny dla nauczycieli konto 302
wynagrodzenia osobowe konto 401
dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw.”13-tka” konto 404
składki na ubezpieczenia społeczne konto 411
składki na Fundusz Pracy konto 412
wynagrodzenia bezosobowe konto 417
zakup energii konto 426
odpis na ZFŚS konto 444
wydatki inwestycyjne konto 605
* różne opłaty i składki konto 443

Wydatki zależne od ilości dzieci w przedszkolu ( tzw. rzeczówka ) to:

* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. konto 302
* zakup materiałów i wyposażenia konto 421
zakup pomocy naukowych konto 424

-3-

zakup usług remontowych konto 427
zakup usług medycznych konto 428
zakup usług pozostałych konto 430
podróże służbowe konto 441


Odpis na powyższe wydatki na 2020 rok wynosi :
 
* dla Przedszkola nr 59


210 dzieci x 40,00 zł.x 12 m-cy = 100 800,00

-------------------------------------------------------------
Ogółem 100 800,00 ZŁ
 


 
 
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dukat
Wprowadził informację: Katarzyna Szulc
Data wytworzenia informacji: 27.02.2020
Data udostępnienia informacji: 27.02.2020