Budżet i majątek 2018

Budżet 2018

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓŁEM - 6 169 200 zł w tym:
dotacja podmiotowa - 6 169 200 zł


Majątek

Wartość netto środków trwałych i WiP na dzień 31.12.2018r

Wyszczególnienie W.P. środków trwałych na 01.01.2018 Wartość netto środków trwałych i WiP na 31.12.2018
Budynki 731 850,95 695 792,51
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  2 250,00 1 350,00
Urządzenia transportu 687 903,84 577 883,53
Środki transportu 0,00 0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 604 088,75 528 020,51
2 026 093,54 1 803 046,55

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Babicki
Wprowadził informację: Adam Kuczma
Ostatnio zmodyfikował: Adam Kuczma
Data wytworzenia informacji: 18.10.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2022 13:52 Aktualizacja treści Adam Kuczma
18.10.2019 12:22 Aktualizacja treści Adam Kuczma
18.10.2019 12:09 Dodanie informacji Adam Kuczma