Budzet i majątek 2013

 
Majątek Przedszkola Nr 36 w Gdyni 
stan na 01.01.2013Wartości niematerialne i prawneŚrodki trwałe (011)Pozostałe środki trwałe (o13)SUMA
 5 610,10 zł840 711,13 zł 143 691,76 990 012,99 zł
DOCHODY

§

Nazwa

plan na rok 2012

0570

kary pieniężne

20 zł

0830

wpływy z usług

271 216 zł

0920

pozostałe odsetki

250 zł

0970

inne

3 500 zł

DOCHODY RAZEM:

274 986 


WYDATKI
§nazwa Plan na rok 2013
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 389,00 zł
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 599 567,00 zł
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 083,00 zł
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 111 918,00 zł
4120 składki na Fundusz Pracy 15 758,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 zł
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
4260 zakup energii 83 000,00 zł
4270 zakup usług remontowych21 500,00 zł
4280 zakup usług zdrowotnych 1 250,00 zł
4300 zakup usłsug pozostałych 14 900,00 zł
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 850,00 zł
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 zł
4410 podróże służbowe krajowe 640,00 zł
4430 różne opłaty i składki 4 000,00 zł
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 101,00 zł
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 zł
WYDATKI RAZEM:967 856,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Żaneta Gugała
Wprowadził informację: Wiktor Gołyszny
Ostatnio zmodyfikował: Wiktor Gołyszny
Data wytworzenia informacji: 01.02.2013
Data udostępnienia informacji: 01.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2013 16:10 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
01.03.2013 10:20 Aktualizacja treści Wiktor Gołyszny
01.02.2013 13:20 Dodanie informacji Wiktor Gołyszny