Majątek 2014

Majątek Przedszkola nr 42 "Pod Modrzewiem" - stan na 31-12-2014

 Środki trwałe (011)
1 097 672,17 zł
 Wartości niematerialne i prawne (020)       
10 345,94 zł
 Pozostałe środki trwałe (013)
219 611,10 zł
 Razem
1 327 629,21 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Jacek _Landowski
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski
Data wytworzenia informacji: 08.03.2015
Data udostępnienia informacji: 08.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 16:07 Korekta Jacek Landowski