Majątek 2012

Majątek Przedszkola nr 42 "Pod Modrzewiem" - stan na 31-12-2012

 Środki trwałe (011)
1 081 623,67 zł
 Wartości niematerialne i prawne (020)       
10 345,94 zł
 Pozostałe środki trwałe (013)
 222 751,76 zł
 Razem
 1 314 721,37 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Jacek _Landowski
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2013
Data udostępnienia informacji: 10.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 16:03 Korekta Jacek Landowski