Majątek 2011

Majątek Przedszkola nr 42 "Pod Modrzewiem" - stan na 31-12-2011

 Środki trwałe (011)
1 074 123,67 zł
 Wartości niematerialne i prawne (020)       
9 925,94 zł
 Pozostałe środki trwałe (013)
 217 626,53 zł
 Razem
 1 301 676,14 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Jacek _Landowski
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2012
Data udostępnienia informacji: 10.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 16:04 Korekta Jacek Landowski
27.04.2015 16:01 Korekta Jacek Landowski