Budżet na rok 2012

Majątek Przedszkola

Środki trwałe stan na 31.12.2012

 

 

Środki trwałe                                      898.513,58

Pozostałe środki trwałe                       226.529,36

Zbiory biblioteczne                                 8.033,20

Wartości niemat.i prawne                     11.054,40

 

Razem:                                   1.144.130,54

 

 

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012

 

 

 

Wykonanie dochodów i wydatków –dochodów własnych

Na dzień 31.12.2012

 

 

               Plan                               Wykonanie

Dochody    801-80104    

0750                               2.700,00                               2.967,48  

 

Wydatki   801-80104

2400                                      0,00                                   276,24

4210                               2.700,00                                2.691,24

Razem                            2.700,00                                2.967,48

 

 

 

Dochody 801-80148

0830                              147.407,00                          82.125,92

0920                                     350,00                              289.79

Razem                           147.757,00                          82.415,71

 

Wydatki 801-80148

2400                                          0,00                               67,51

4220                               147.407,00                        82.059,00

4300                                      350,00                             289,20

Razem                            147.757,00                        82.415,71

 

RAZEM dochody      150.457,00                    85.383,19

RAZEM wydatki       150.457,00                    85.383,19

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 10.01.2013
Data udostępnienia informacji: 13.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2013 20:39 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
18.03.2013 15:19 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
18.03.2013 15:07 Korekta Jadwiga Całus
13.03.2013 10:02 Dodanie informacji Jadwiga Całus
13.03.2013 09:38 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
13.03.2013 09:32 Dodanie informacji Jadwiga Całus