Budżet na rok 2011

zestawienie dochodów i wydatków budżetowych
oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2011
 
     
 
L.p.
wyszczególnienie
kwota
1. DOCHODY  
A wykonane  (zgodne  z  Rb 27 S)              206 172,50   
B przekazane  na  rachunek  bieżący  budżetu  miasta              206 172,50   
C pozostałość  dochodów  na  rachunku  bieżącym  (1A - 1B)                           -     
2. WYDATKI  
A środki  otrzymane  z  budżetu  miasta           1 239 663,02   
B wydatki  wykonane  (zgodne  z  Rb 28 S)           1 239 663,02   
C pozostałość  środków  na  rachunku  bieżącym  (2A - 2B)                           -     
D stan  środków  na  rachunku  bieżącym  (1C + 2C) *                           -     
 
 
                  17924,83 zwrócono do budżetu  dn.30.12.2011
                  273,00  - ZFŚS-zwrócono do budżetu dn.21.12.2011
 
Razem        18.197,83 zwrócono do budżetu miasta


Wykonanie dochodów i wydatków –dochodów własnych

Na dzień 31.12.2011

 

 

               Plan                               Wykonanie

Dochody    801-80104    

0750                               5.000,00                               1.138,60  

 

Wydatki   801-80104

4210                               5.000,00                                1.138,60

 

 

 

Dochody 801-80148

0830                              136.953,00                          77.871,67

0920                                  1.750,00                               307,10

0970                                25.534,00                            4.483,25

Razem                           16.5237,00                          82.662,02

 

Wydatki 801-80148

2400                                          0,00                           1.195,85

4210                                   3.000,00                          2.240,44

4220                               136.953,00                        78.971,93

4270                                   5.284,00                                0,00

4300                                 19.000,00                             253,80

Razem                            164.237,00                        82.662,02

 

RAZEM dochody:      169.237,00                    83.800,62

RAZEM wydatki:      169.237,00                    83.800,62
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 08.01.2012
Data udostępnienia informacji: 18.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2013 20:38 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
18.03.2013 15:21 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
18.03.2013 15:06 Dodanie informacji Jadwiga Całus