BUDŻET


PLAN NA ROK 2013


PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH


WYKONANIE ZA ROK 2013

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH


PLAN NA ROK 2014


PLAN NA ROK 2014
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN NA ROK 2012

Plan wydatków budżetowych I 2012
Plan dochodów budżetowych I 2012
Plan dochodów własnych I 2012

BUDŻET 2011

Plan wydatków budżetowych I 2011
Plan dochodów budżetowuych I 2011
Plan dochodów własnych I 2011
Wykonanie wydatków budżetowych XII 2011
Wykonanie dochodów budżetowych XII 2011
Wykonanie dochodów własnych XII 2011


Budżet 2010- Plan  
Stan środków obrotowych na początek roku 66 355,00
Razem przychody    1 158 002,00
w tym:    dotacja   787 236,00
dotacja celowa   6 000,00
wpływy z usług   367 766,00
razem rozchody   1 201 946,00
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi  909 509,00
wydatki inwestycyjne   6 000,00
stan środków obrotowych na koniec  roku 22 411,00


Budżet 2009
Stan środków obrotowych na początek roku 8 899,00
Razem przychody    1 069 941,00
w tym:    dotacja   753 364,00
dotacja celowa   0,00
wpływy z usług   311 577,00
razem rozchody   1 138 865,00
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi  232 359,00
wydatki inwestycyjne   0,00
Stan środków obrotowych na koniec  roku -60 025,00

Budżet 2008
Stan środków obrotowych na początek roku 73 211,00
Razem przychody    936 300,00
w tym:    dotacja   629 883,00
dotacja celowa   20 000,00
wpływy z usług   285 352,00
razem rozchody   1 006 047,00
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi  737 403,00
wydatki inwestycyjne   20 000,00
Stan środków obrotowych na koniec  roku 3 464,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rymasz
Wprowadził informację: Agnieszka Rymasz
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Rymasz
Data wytworzenia informacji: 01.02.2013
Data udostępnienia informacji: 28.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2019 12:23 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
28.06.2019 12:22 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
28.06.2019 12:16 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
28.06.2019 12:14 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
28.06.2019 12:11 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
28.06.2019 12:09 Korekta Agnieszka Rymasz
28.06.2019 11:48 Korekta Agnieszka Rymasz
28.06.2019 11:42 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
28.06.2019 11:41 Aktualizacja treści Agnieszka Rymasz
07.02.2014 13:53 Dodanie informacji Agnieszka Rymasz
07.02.2014 13:50 Dodanie informacji Agnieszka Rymasz
28.01.2014 12:41 Dodanie informacji Agnieszka Rymasz