Budżet 2017

Plan finansowy na rok 2017 
  
 
  DOCHODY
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  71 110,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  71 110,00
 
    0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0,00
 
    0660
  63 250,00
 
    0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
 
    0830
Wpływy z usług
2 700,00
 
    0920
Pozostałe odsetki
0,00
 
    0970
Wpływy z różnych dochodów
160,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
   0,00
 
 
 
Razem:
71 110,00
 
  WYDATKI
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  837 356,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  718 837,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 504,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
435 812,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
37 270,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
85 632,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
11 811,00
 
    4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8 200,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
14 900,00
 
    4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000,00
 
    4260
Zakup energii
28 734,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
49 000,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
1 400,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
12 000,00
 
    4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 200,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
150,00
 
    4430
Różne opłaty i składki
0,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
27 894,00
 
    4480
Podatek od nieruchomości
30,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
 
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
  118 519,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
285,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
78 080,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 534,00
 
 
 

    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2017
Data udostępnienia informacji: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2017 23:39 Korekta Joanna Woźnicka
26.01.2017 23:36 Dodanie informacji Joanna Woźnicka