Budżet 2016

Plan finansowy na rok 2016 
 


 
 
  DOCHODY
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  71 510,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  71 510,00
 
    0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
200,00
 
    0660
  63 480,00
 
    0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
 
    0830
Wpływy z usług
2 700,00
 
    0920
Pozostałe odsetki
0,00
 
    0970
Wpływy z różnych dochodów
130,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
   0,00
 
    0670
  0,00
 
    0920
Pozostałe odsetki
0,00
 
 
Razem:
71 510,00
 
  WYDATKI
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  773 284,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  663 730,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 538,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
411 526,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
36 479,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
79 347,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
10 944,00
 
    4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 200,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
13 900,00
 
    4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000,00
 
    4260
Zakup energii
29 760,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
30 000,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
1 300,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
12 000,00
 
    4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 200,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
261,00
 
    4430
Różne opłaty i składki
100,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 845,00
 
    4480
Podatek od nieruchomości
30,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
 
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
   0,00
 
    4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
0,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
  109 554,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
285,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
69 902,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 850,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
13 821,00
 
    
 
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
1 906,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
 
    4260
Zakup energii
8 377,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
600,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
300,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
1 900,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
150,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 163,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
 
 
Razem:
773 284,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2016
Data udostępnienia informacji: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2017 23:34 Dodanie informacji Joanna Woźnicka