Budżet 2015Plan finansowy na rok 2015


 
 
  DOCHODY
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  73 500,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  73 500,00
 
    0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
300,00
 
    0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
 
    0830
Wpływy z usług
68 020,00
 
    0920
Pozostałe odsetki
50,00
 
    0970
Wpływy z różnych dochodów
130,00
 
 
 
Razem:
73 500,00
 
  WYDATKI
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
 1 238 489,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  633 658,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 316,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
413 795,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
35 546,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
76 614,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
10 788,00
 
    4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 300,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
13 900,00
 
    4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 500,00
 
    4260
Zakup energii
27 883,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
5 000,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
11 400,00
 
    4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 300,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
161,00
 
    4430
Różne opłaty i składki
100,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 725,00
 
    4480
Podatek od nieruchomości
30,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
  604 831,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
200,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
67 641,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 681,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12 758,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
1 796,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
 
    4260
Zakup energii
8 930,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
400,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
300,00
 
   
    
 
 
    4300
Zakup usług pozostałych
1 900,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
150,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 875,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00
 
    6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
500 000,00
 
 
Razem:
1 238 489,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2015
Data udostępnienia informacji: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2017 23:32 Dodanie informacji Joanna Woźnicka