Budżet 2013

  Plan finansowy 2013
   
 
  DOCHODY
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  219 968,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  219 968,00
 
    0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
200,00
 
    0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 200,00
 
    0830
Wpływy z usług
214 468,00
 
    0920
Pozostałe odsetki
100,00
 
 
 
Razem:
219 968,00
 
  WYDATKI
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  777 145,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  674 079,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 267,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
425 290,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
33 445,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
79 820,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
11 239,00
 
    4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 000,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9 378,00
 
    4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
 
    4260
Zakup energii
28 000,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
39 892,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
10 500,00
 
    4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
950,00
 
    4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1 500,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
 
    4430
Różne opłaty i składki
650,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
26 818,00
 
    4480
Podatek od nieruchomości
30,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
 
    6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
  103 066,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
200,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
65 271,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 435,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12 303,00
 
 

         
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
1 732,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 500,00
 
    4260
Zakup energii
9 500,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
500,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
300,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
2 100,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
150,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 875,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00
 
 
Razem:
777 145,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2017 23:37 Korekta Joanna Woźnicka
26.01.2017 23:30 Korekta Joanna Woźnicka
26.01.2017 23:29 Dodanie informacji Joanna Woźnicka