Budżet 2012

      
  
   
 
         DOCHODY
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  175 150,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  175 150,00
 
    0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 600,00
 
    0830
Wpływy z usług
170 200,00
 
    0920
Pozostałe odsetki
350,00
 
 
 
Razem:
175 150,00
 
  WYDATKI
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  712 976,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  608 437,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 257,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
388 838,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
31 042,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
64 662,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
10 287,00
 
    4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
7 080,00
 
    4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 000,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11 800,00
 
    4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
 
    4260
Zakup energii
29 925,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
20 092,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
1 500,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
10 500,00
 
    4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
900,00
 
    4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1 400,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
 
    4430
Różne opłaty i składki
600,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 124,00
 
    4480
Podatek od nieruchomości
30,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
  104 539,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
100,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
67 087,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 297,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
11 147,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
1 773,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 125,00
 
    4260
Zakup energii
9 975,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
500,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
2 200,00
 
 

    
   
   
 
       4410
Podróże służbowe krajowe
60,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 875,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00
 
 
Razem:
712 976,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2012
Data udostępnienia informacji: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2017 23:27 Korekta Joanna Woźnicka
26.01.2017 23:26 Korekta Joanna Woźnicka
26.01.2017 23:22 Dodanie informacji Joanna Woźnicka