Budżet 2011

  
      Plan finansowy 2011
 

  DOCHODY
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  147 716,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  147 716,00
 
    0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 345,00
 
    0830
Wpływy z usług
145 921,00
 
    0920
Pozostałe odsetki
450,00
 
 
Razem:
147 716,00
 
  WYDATKI
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
początkowy

 
801
 
 
Oświata i wychowanie
  651 466,00
 
 
80104
 
Przedszkola
  553 613,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
963,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
355 558,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
29 748,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
59 337,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
9 440,00
 
    4160
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
4 628,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9 975,00
 
    4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
400,00
 
    4260
Zakup energii
27 081,00
 
    4270
Zakup usług remontowych
22 000,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
9 036,00
 
    4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
900,00
 
    4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1 200,00
 
    4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
 
    4430
Różne opłaty i składki
550,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
21 797,00
 
    4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
  97 853,00
 
    3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
200,00
 
    4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
65 278,00
 
    4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 546,00
 
    4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
10 907,00
 
    4120
Składki na Fundusz Pracy
1 735,00
 
    4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 125,00
 
    4260
Zakup energii
5 723,00
 
    4280
Zakup usług zdrowotnych
100,00
 
    4300
Zakup usług pozostałych
2 569,00
 
    4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 670,00
 
 
Razem:
651 466,00
 
 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 05.03.2011
Data udostępnienia informacji: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2017 23:24 Korekta Joanna Woźnicka
26.01.2017 23:20 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
26.01.2017 23:17 Dodanie informacji Joanna Woźnicka