Budżet 2010

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W GDYNI
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.01.2010 r.
 
 
 
§
PRZYCHODY
0830
Wpływy z usług
                                                   219 729,00
0920
Pozostałe odsetki
                                                       3 500,00
2510
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
                                                   510 388,00
RAZEM
                                                                     733 617,00
 
 
     
Paragraf
ROZCHODY
3020
Nagrody i wydatki osobowe
                                                      1 500,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                  433 236,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                    34 814,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
                                                    70 630,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
                                                    11 237,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
                                                      2 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
                                                    20 000,00
4220
Zakup środków żywności
                                                    59 148,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
                                                      2 000,00
4260
Zakup energii
                                                    34 340,00
4270
Zakup usług remontowych
                                                    12 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
                                                      1 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
                                                    13 646,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
                                                      1 500,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 
                                                            0,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
                                                      2 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
                                                         500,00
4430
Różne opłaty i składki
                                                      2 000,00
4440
Odpisy na ZFŚS
                                                    27 066,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
                                                      2 000,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 
                                                         500,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
                                                      2 500,00
RAZEM
                                                   733 617,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 28.09.2010
Data udostępnienia informacji: 28.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2015 19:38 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 22:05 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 22:00 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:57 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:55 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:51 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:48 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:45 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:43 Dodanie informacji Joanna Woźnicka