Budżet 2009


PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W GDYNI
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.01.2009 r.
 
 
 
§
PRZYCHODY
0830
Wpływy z usług
                                        223 488,00
0920
Odsetki
                                           3 000,00
2510
Dotacja z budżetu
                                        541 532,00
RAZEM
                                        768 020,00
 
 
Paragraf
ROZCHODY
3020
Nagrody i wydatki osobowe
                                      2 000,00
4010
Wynagrodzenia
                                   380 684,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
                                     31 799,00
4110
Składki ZUS
                                     63 023,00
4120
Fundusz Pracy
                                     10 026,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
                                       4 000,00
4210
Zakup materiałów
                                     31 500,00
4220
Zakup żywności
                                     61 622,00
4240
Zakup pomocy dydaktycznych
                                       3 000,00
4260
Energia
                                     34 000,00
4270
Usługi remontowe
                                     80 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
                                       2 000,00
4300
Zakup usług
                                     25 000,00
4350
Usługi internetowe
                                       1 500,00
4360
Usługi komórkowe
                                             0,00
4370
Usługi telefonii stacjonarnej
                                       3 000,00
4410
Podróże służbowe
                                       1 500,00 
4430
Różne opłaty i składki
                                       2 131,00
4440
Odpisy na ZFŚS
                                     22 235,00
4700
Szkolenia pracowników
                                       3 500,00
4740
Usługi papiernicze
                                         500,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
                                      5 000,00
RAZEM
                                   768 020,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 20.09.2010
Data udostępnienia informacji: 16.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2010 19:18 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka