Budżet 2008

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W GDYNI
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.01.2008 r.

 
 
 
§
PRZYCHODY
0830
Wpływy z usług
                                                  198 100,00
0920
Pozostałe odsetki
                                                     1 200,00
2510
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
                                                  433 201,00
RAZEM
                                                                                            632 501,00
 
 
 
Paragraf
ROZCHODY
3020
Nagrody i wydatki osobowe
                                                    1 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                376 690,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                  29 500,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
                                                  68 500,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
                                                    9 500,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
                                                          0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
                                                  11 800,00
4220
Zakup środków żywności
                                                  52 576,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
                                             
                                                    3 000,00
4260
Zakup energii
                                                  30 000,00
4270
Zakup usług remontowych
                                                  10 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
                                                    1 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
                                                    9 336,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
                                                      700,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 
                                                          0,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
                                                    2 300,00
4410
Podróże służbowe krajowe
                                                      500,00
4430
Różne opłaty i składki
                                                    1 800,00
4440
Odpisy na ZFŚS
                                                  20 896,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
                                                    1 500,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 
                                                      300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
                                                    1 200,00
RAZEM
                                                                 632 398,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 28.09.2010
Data udostępnienia informacji: 28.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2010 22:22 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 22:13 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:39 Dodanie informacji Joanna Woźnicka