Budżet 2007

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W GDYNI
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.08.2007 r.
 
 
 
§
PRZYCHODY
0830
Wpływy z usług
                                                    106 303,59
0920
Odsetki
                                                          896,08
2510
Dotacja z budżetu
                                                    302 212,00
RAZEM
                                                    409 411,67
 
 
 
 
Paragraf
ROZCHODY
3020
Nagrody i wydatki osobowe
                                                             0,00
4010
Wynagrodzenia
                                                   241 206,62
4110
Składki ZUS
                                                     38 755,89
4120
Fundusz Pracy
                                                       5 513,97
4210
Zakup materiałów
                                                       3 122,27
4220
Zakup żywności
                                                     27 777,23
4240
Zakup pomocy dydaktycznych
                                                           41,40
4260
Energia
                                                     18 314,35
4270
Usługi remontowe
                                                         956,19
4280
Zakup usług zdrowotnych
                                                         298,00
4300
Zakup usług
                                                       3 635,19
4350
Usługi internetowe
                                                         331,27
4360
Usługi komórkowe
                                                           83,03
4370
Usługi telefonii stacjonarnej
                                                       1 238,10
4410
Podróże służbowe
                                                         187,00
4430
Różne opłaty i składki   
                                                         950,00
4440
Odpisy na ZFŚS
                                                     14 700,00
4700
Szkolenia pracowników
                                                         480,00
4740
Usługi papiernicze
                                                           12,54
RAZEM
                                                                     357 603,05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 28.09.2010
Data udostępnienia informacji: 28.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2010 22:23 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 22:19 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
28.09.2010 21:31 Dodanie informacji Joanna Woźnicka