2011

Zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej na 2011r.

Dział Rozdział Nazwa Plan
801 Oświata i wychowanie  
80104 Przedszkola 771 566,00
  302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 781,00
  401 wynagrodzenia osobowe pracowników 541 710,00
  404 dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 825,00
  411 składki na ubezpieczenie społeczne 90 172,00
  412 składki na fundusz pracy 14 346,00
  416 pokrycie... przejętych zobowiązań po likwidowanych.. 3 882,00
  421 zakup materiałów i wyposażenia 9 797,00
  424 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 200,00
  426 zakup energii 14 918,00
  428 zakup usług zdrowotnych 1 135,00
  430 zakup usług pozostałych 7 080,00
  435 zakup usług dostępu do sieci Internet 528,00
  437 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stac. 1 560,00
  443 różne opłaty i składki 2 000,00
  444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 632,00
80148 Stołówki przedszkolne 119 856,00
  302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00
  401 wynagrodzenia osobowe pracowników 79 384,00
  404 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 318,00
  411 składki na ubezpieczenie społeczne 13 198,00
  412 składki na fundusz pracy 2 100,00
  421 zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00
  426 zakup energii 10 385,00
  428 zakup usług zdrowotnych 300,00
  430 zakup usług pozostałych 1 000,00
  444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 471,00
    Razem plan 891 422,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 07.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2018 14:03 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
07.03.2011 16:11 Korekta Anna Kozłowska
07.03.2011 15:43 Korekta Anna Kozłowska
07.03.2011 15:36 Dodanie informacji Anna Kozłowska