2009

Pomorskie                                                                   Gdynia 2009.07.06
 województwo                                                                                miasto - dzielnica - gmina (miasto-gmina)
 
 
 
PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009  
Rozdział 80104
Przedszkole Samorządowe nr 9
            ( nazwa zakładu)
81-402 Gdynia ul. Biskupa Dominika 5
                (adres jednostki sprawozdawczej)
 

l.p. NAZWA Przewidywane wykonanie 2008 Plan na 2009 Plan po zmianach na ...........
                             A
1 Plan gospodarczy      
 
 
2
       
       
       
Wskaźnik budżetowy      
 
3
Liczba oddziałów 3+1 3+1  
Liczba dzieci 100 100  
Etaty 18,02    
 
4
       
Ilość godzin zatrudnienia      
Norma budżetowa      
                           B
Paragraf I. Stan funduszu obrotowego na początek roku -32 405,- -28 934,-  
  II. Zwiększenie funduszu      
  III. Przychody ogółem 813 206,- 892 589-  
083 Przychody różne 235 611,- 247 944,-  
092 Odsetki 1 000,- 1 000,-  
251 Dotacje 576 595,- 643 645,-  
         
         
         
         
         
         
  Suma bilansowa(I+II+III) 780 801,- 863 655,-  
         
         
         
Paragraf NAZWA Przewidywane wykonanie 2008 Plan na 2009 Plan po zmianach na ..........
1 2 3 4 5
                                C
  IV. Rozchody ogółem 847 121,- 905 377,-  
  Rozchody objęte normą      
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 284,- 905,-  
4010 Wynagrodzenia osobowe 525 065,- 563 239,-  
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 44 975,- 46 275,-  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 849,- 101 981,-  
4120 Składki na fundusz pracy 19 333,- 16 210,-  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe       ---------- --------  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 550,- 10 000,-  
4220 Zakup środków żywności 51 139,- 49 120,-  
4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 451,- 1 000,-  
4260 Zakup energii 24 982,- 24 000,-  
4270 Zakup usług remontowych 10 000 50 000,-  
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,- 500,-  
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,- 6 208,-  
4350 Zakup usług dostępu do internetu 700,- 600,-  
4360 Zakup usług telefonii komórkowej       ---------- ----------  
4370 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,- 1 027,-  
4410 Podróże służbowe krajowe       ---------- -----------  
4430 Różne opłaty i składki       2 000,- 1 400,-  
4440 Odpisy na ZFŚS 27 583,- 30 912,-  
4750 Zakup akcesoriów komputerowych   2 000,-  
         
         
  Rozchody nie objęte normą      
         
         
         
         
  Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje      
         
  V. Zmniejszenie funduszu      
  VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku -66 320,- - 41 722,-  
  Suma bilansowa IV+V+VI 780 801,- 863 655,-  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 05.07.2009
Data udostępnienia informacji: 08.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2018 14:07 Aktualizacja treści Aneta Pasieka