2008

Pomorskie                                                                   Gdynia 2008.04.07
 województwo                                                                                miasto - dzielnica - gmina (miasto-gmina)
 
 
 
PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008  
Rozdział 80104
Przedszkole Samorządowe nr 9
            ( nazwa zakładu)
81-402 Gdynia ul. Biskupa Dominika 5
                (adres jednostki sprawozdawczej)
 

l.p. NAZWA Przewidywane wykonanie 2007 Plan na 2008
1 Plan gospodarczy    
 
 
2
     
     
     
Wskaźnik budżetowy    
 
3
Liczba oddziałów 3+1 3+1
Liczba dzieci 100 100
Etaty 18,02  
 
4
     
Ilość godzin zatrudnienia    
Norma budżetowa    
Paragraf I. Stan funduszu obrotowego na początek roku -12 800,- -32 405,-
  II. Zwiększenie funduszu    
  III. Przychody ogółem 727 184,- 786 806,-
083 Przychody różne 189 100,- 235 611,-
092 Odsetki 717,- 1 000,-
251 Dotacje 537 367,- 550 195,-
       
       
       
       
       
       
  Suma bilansowa(I+II+III) 714 384,- 754 401,-
       
       
       
 
 
Paragraf NAZWA Przewidywane wykonanie 2007 Plan na 2008
1 2 3 4
  IV. Rozchody ogółem 746 789,- 820 721,-
  Rozchody objęte normą    
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 382,- 834,-
4010 Wynagrodzenia osobowe 467 781,- 518 665,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35 340,- 44 975,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 973,- 112 849,-
4120 Składki na fundusz pracy 11 895,- 19 333,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe       ---------- --------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 736,- 5 000,-
4220 Zakup środków żywności 50 611,- 56 139,-
4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 845,- 451,-
4260 Zakup energii 16 509,- 24 982,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 850,- 800,-
4300 Zakup usług pozostałych 7 265,- 5 000,-
4350 Zakup usług dostępu do internetu 479,- 700,-
4360 Zakup usług telefonii komórkowej 298,- ----------
4370 Zakup usług telekomunikacyjnych 968,- 1 000,-
4410 Podróże służbowe krajowe 71,- -----------
4430 Różne opłaty i składki 3 031,- 2 410,-
4440 Odpisy na ZFŚS 25 755,- 27 583,-
       
       
       
  Rozchody nie objęte normą    
       
       
       
       
  Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje    
       
  V. Zmniejszenie funduszu    
  VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku -32 405,- - 66 320,-
  Suma bilansowa IV+V+VI 655 819,- 754 401,-

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 05.04.2008
Data udostępnienia informacji: 08.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2018 14:08 Aktualizacja treści Aneta Pasieka