Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2018 r.


Wykonanie planu wydatków budżetowych w  2018 r.


paragraf

801-80104-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 716,00 zł    plan
6 425,90 zł    wykonanie

paragraf
801-80104-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 390 484,00 zł   plan
1 385 051,56 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
93 807,00 zł   plan
93 806,02 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
248 149,00 zł   plan
245 168,65 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
24 722,00 zł   plan
22 298,98 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4170-10
Wynagrodzenia bezosobowe
4 800,00 zł   plan
4 400,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4210-10
Zakup materiałów i wyposażenia
38 915,00 zł   plan
38 913,89 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4240-10
Zakup pomocy naukowych i książek
570,00 zł   plan
569,49 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4260-10
Zakup energii
109 750,00 zł   plan
102 135,47 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4270-10
Zakup usług remontowych
8 600,00 zł   plan
8 599,99 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
3 715,00 zł   plan
3 715,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4300-10
Zakup usług pozostałych
27 900,00 zł   plan
27 583,93 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom
1 554,00 zł   plan
1 540,09 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4410-10
Delegacje służbowe krajowe
409,00 zł   plan
402,10 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4430-10
Różne opłaty i składki
1 138,00 zł   plan
1 138,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
81 336,00 zł   plan
81 336,00 zł   wykonanie
  
paragraf
801-80104-4700-10
Szkol pracown niebędących członk korpusu służby cyw
880,00 zł   plan
880,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80146-4300-10
Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli
8 524,00 zł    plan
6 433,99 zł    wykonanie

paragraf
801-80146-4700-10
Szkol pracown niebędących członk korpusu służby cyw
960,00 zł   plan
899,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 306,00 zł   plan
1 305,30 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
146 229,00 zł   plan
146 143,72 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 637,00 zł   plan
10 636,52 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
26 342,00 zł    plan
26 264,07 zł    wykonanie

paragraf
801-80148-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
1 526,00 zł   plan
1 228,94 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4210-10
Zakup materiałów
16 800,00 zł   plan
16 799,69 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4260-10
Zakup energii
72 945,00 zł    plan
59 084,98 zł    wykonanie

paragraf
801-80148-4270-10
Zakup usług remontowych
8 000,00 zł   plan
8 000,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
318,00 zł   plan
318,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4300-10
Zakup usług pozostałych
11 500,00 zł    plan
11 368,63 zł    wykonanie

paragraf
801-80148-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom
317,00 zł   plan
316,15 zł   wykonanie

paragraf
801-80148-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 928,00 zł   plan
5 928,00 zł   wykonanie

paragraf
801-80149-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
30 683,00 zł   plan
30 680,56 zł   wykonanie

paragraf
801-80149-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 492,00 zł   plan
1 491,13 zł   wykonanie

paragraf
801-80149-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 793,00 zł   plan
5 792,16 zł   wykonanie

paragraf
801-80149-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
798,00 zł   plan
797,92 zł   wykonanie

paragraf
801-80149-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 391,00 zł   plan
1 391,00 zł   wykonanie
 
 
 
 
 RAZEM
 
2 394 934,00 zł  plan
2 358 844,83 zł  wykonanie
Wykonanie  planu  dochodów  budżetowych w  2018 r.


paragraf
801-80104-0660-10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
159 160,00 zł   plan
136 179,18 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-0750-10
Dochody z najmu i dzierżawy
1 500,00 zł   plan
1 777,41 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-0920-10
Wpływy z pozostałych odsetek
  0,00 zł   plan
33,25 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-0950-10
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
    0,00 zł   plan
561,70 zł   wykonanie

paragraf
801-80104-0970-10
Pozostałe przychody
500,00 zł   plan
416,21 zł   wykonanie
 
 
 
 Wykonanie planu  dochodów i wydatków  własnych w  2018 r.


paragraf
801-80104-0750-30
Dochody z tytułu najmu
3 100,00 zł   plan
1 773,52 zł   wykonanie


paragraf
801-80104-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
50,00 zł   plan
  1,22 zł   wykonanie


paragraf
801-80104-0970-30
Pozostałe przychody
11 850,00 zł    plan
10 818,30 zł    wykonanie


paragraf
801-80104-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
3 900,00 zł   plan
1 572,84 zł   wykonanie


paragraf
801-80104-4270-30
Zakup usług remontowych
11 000,00 zł   plan
11 000,00 zł   wykonanie


paragraf
801-80104-4300-30
Zakup usług pozostałych
99,00 zł   plan
19,90 zł   wykonanie


paragraf
801-80104-4570-30
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
1,00 zł   plan
0,30 zł   wykonanie


paragraf
801-80148-0670-30
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
314 732,00 zł   plan
221 101,52 zł   wykonanie


paragraf
801-80148-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
500,00 zł   plan
330,60 zł   wykonanie


paragraf
801-80148-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
  0,00 zł   plan
30,80 zł   wykonanie


paragraf
801-80148-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00 zł   plan
289,61 zł   wykonanie


paragraf
801-80148-4220-30
Zakup środków żywności
314 732,00 zł   plan
221 111,71 zł   wykonanie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2019
Data udostępnienia informacji: 06.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2019 09:53 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
07.03.2019 09:50 Dodanie informacji Dorota Bolewska
06.03.2019 12:05 Aktualizacja treści Dorota Bolewska