Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2020 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2020 r.

BUDŻET -  plan  dochodów  i  wydatków  w  2020r.


paragraf - dział
801-80104-0660-10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan  2020r.                 166 290,00
wykonanie  31.12.2020   53 558,00

paragraf - dział
801-80104-0750-10
Dochody z najmu i dzierżawy
plan  2020r.                  4 000,00
wykonanie  31.12.2020  1 155,73

paragraf - dział
801-80104-0920-10
Wpływy z pozostałych odsetek
plan  2020r.                  0,00
wykonanie  31.12.2020  0,00

paragraf - dział
801-80104-0970-10
Pozostałe przychody
plan  2020r.                      500,00
wykonanie  31.12.2020   1 479,59

paragraf - dział
801-80104-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan  2020r.                  6 865,00
wykonanie  31.12.2020  6 864,05

paragraf - dział
801-80104-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan  2020r.                  1 600 357,00
wykonanie  31.12.2020  1 600 357,00

paragraf - dział
801-80104-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan  2020r.                  108 311,00
wykonanie  31.12.2020  108 310,54

paragraf - dział
801-80104-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
plan  2020r.                    269 505,00
wykonanie  31.12.2020    269 505,00

paragraf - dział
801-80104-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
plan  2020r.                  21 101,00
wykonanie  31.12.2020  22 101,00

paragraf - dział
801-80104-4170-10
Wynagrodzenia bezosobowe
plan  2020r.                  400,00
wykonanie  31.12.2020  400,00

paragraf - dział
801-80104-4210-10
Zakup materiałów i wyposażenia
plan  2020r.                   42 200,00
wykonanie  31.12.2020   42 200,00

paragraf - dział
801-80104-4240-10
Zakup pomocy naukowych i książek
plan  2020r.                 800,00
wykonanie  31.12.2020 799,97

paragraf - dział
801-80104-4260-10
Zakup energii
plan  2020r.                  87 933,00
wykonanie  31.12.2020  87 933,00

paragraf - dział
801-80104-4270-10
Zakup usług remontowych
plan  2020r.                  15 000,00
wykonanie  31.12.2020  15 000,00

paragraf - dział
801-80104-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
plan  2020r.                  3 352,00
wykonanie  31.12.2020  2 797,00

paragraf - dział
801-80104-4300-10
Zakup usług pozostałych
plan  2020r.                   35 330,00
wykonanie  31.12.2020   35 314,29

paragraf - dział
801-80104-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan  2020r.                  1 878,00
wykonanie  31.12.2020  1 877,89

paragraf - dział
801-80104-4410-10
Delegacje służbowe krajowe
plan  2020r.                  70,00
wykonanie  31.12.2020  69,20

paragraf - dział
801-80104-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan  2020r.                     88 114,00
wykonanie  31.12.2020     88 114,00

paragraf - dział
801-80104-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej
plan  2020r.                    1 075,00
wykonanie  31.12.2020       500,00

paragraf - dział
801-80104-6050-10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan  2020r.                    27 000,00
wykonanie  31.12.2020    27 000,00

paragraf - dział
801-80146-4300-10
Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli
plan  2020r.                     6 404,00
wykonanie  31.12.2020     4 492,29

paragraf - dział
801-80146-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej
plan  2020r.                     5 840,00
wykonanie  31.12.2020     3 440,00

paragraf - dział
801-80148-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan  2020r.                    1 538,00
wykonanie  31.12.2020    1537,78

paragraf - dział
801-80148-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan  2020r.                      184 401,00
wykonanie  31.12.2020      184 401,00

paragraf - dział
801-80148-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan  2020r.                    11 744,00
wykonanie  31.12.2020    11743,72

paragraf - dział
801-80148-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
plan  2020r.                         25 442,00
wykonanie  31.12.2020         25 442,00

paragraf - dział
801-80148-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
plan  2020r.                   1 488,00
wykonanie  31.12.2020   1 480,56

paragraf - dział
801-80148-4210-10
Zakup materiałów
plan  2020r.                   15 729,00
wykonanie  31.12.2020   15 729,00

paragraf - dział
801-80148-4260-10
Zakup energii
plan  2020r.                   55 740,00
wykonanie  31.12.2020   55 740,00

paragraf - dział
801-80148-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
plan  2020r.                  604,00
wykonanie  31.12.2020  604,00

paragraf - dział
801-80148-4300-10
Zakup usług pozostałych
plan  2020r.                    9 478,00
wykonanie  31.12.2020    9 478,00

paragraf - dział
801-80148-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan  2020r.                    365,00
wykonanie  31.12.2020    364,24

paragraf - dział
801-80148-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan  2020r.                   7 751,00
wykonanie  31.12.2020   7 751,00

paragraf - dział
801-80148-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej
plan  2020r.                   250,00
wykonanie  31.12.2020   250,00

paragraf - dział
801-80149-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           plan  2020r.                            113 209,00 
wykonanie  31.12.2020            113 209,00

paragraf - dział
801-80149-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan  2020r.                       4 585,00
wykonanie  31.12.2020       4 584,56

paragraf - dział
801-80149-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
plan  2020r.                          21 449,00
wykonanie  31.12.2020          21 447,35

paragraf - dział
801-80149-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
plan  2020r.                        2 765,00
wykonanie  31.12.2020        2 764,00

paragraf - dział
801-80149-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan  2020r.                        5 954,00
wykonanie  31.12.2020        5 954,00

paragraf - dział
801-80195-4300-10     
Zakup usług pozostałych
plan  2020r.                            5 200,00             
wykonanie  31.12.2020            4 680,00

paragraf - dział
801-80195-4430-10    
Różne opłaty i składki                   
plan  2020r.                         1 216,00                                       
wykonanie  31.12.2020         1 216,00

D.W. -  plan  dochodów  i  wydatków  w  2020r.


paragraf - dział
801-80104-0750-30
Dochody z tytułu najmu
plan  2020r.                    4 000,00
wykonanie  31.12.2020    1 155,71

paragraf - dział
801-80104-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
plan  2020r.                   50,00
wykonanie  31.12.2020    0,00

paragraf - dział
801-80104-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
plan  2020r.                     4 050,00
wykonanie  31.12.2020     1 155,71

paragraf - dział
801-80148-0670-30
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
plan  2020r.                      304 200,00
wykonanie  31.12.2020      168 203,90

paragraf - dział
801-80148-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
plan  2020r.                    500,00
wykonanie  31.12.2020     61,24

paragraf - dział
801-80148-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
plan  2020r.                            0,00
wykonanie  31.12.2020    11 051,13

paragraf - dział
801-80148-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
plan  2020r.                    500,00
wykonanie  31.12.2020      61,24

paragraf - dział
801-80148-4220-30
Zakup środków żywności
plan  2020r.                    304 200,00
wykonanie  31.12.2020    157 152,77

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2021
Data udostępnienia informacji: 31.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2021 12:42 Dodanie informacji Dorota Bolewska