Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2019 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2019 r.

BUDŻET -  plan  dochodów  i  wydatków  w  2019r.

paragraf - dział801-80104-0660-10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszk.
160 310,00  plan  2019r.
56 281,36    wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-0750-10
Dochody z najmu i dzierżawy
3 600,00  plan  2019r.
2 241,84  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-0920-10
Wpływy z pozostałych odsetek
0,00  plan  2019r.
2,15  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-0970-10
Pozostałe przychody
490,00  plan  2019r.
466,13  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7 046,00  plan  2019r.
7 045,21  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 541 227,00  plan  2019r.
1 523 664,98  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
102 442,00  plan  2019r.
102 441,61  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
260 378,00  plan  2019r.
260 378,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
21 222,00  plan  2019r.
21 222,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4170-10
Wynagrodzenia bezosobowe
6 000,00  plan  2019r.
4 863,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4210-10
Zakup materiałów i wyposażenia
34 174,00   plan  2019r.
34 173,55   wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4240-10
Zakup pomocy naukowych i książek
990,00  plan  2019r.
989,30  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4260-10
Zakup energii
102 979,00  plan  2019r.
102 979,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4270-10
Zakup usług remontowych
23 771,00  plan  2019r.
23 770,81  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
4729,00  plan  2019r.
4729,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4300-10
Zakup usług pozostałych
32 434,00  plan  2019r.
32 434,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 736,00  plan  2019r.
1 735,20  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4410-10
Delegacje służbowe krajowe
314,00  plan  2019r.
313,60  wykonanie  31.12.2019r.
 
801-80104-4430-10
Różne opłaty i składki
1 233,00  plan  2019r.
1 233,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
82 148,00  plan  2019r.
82 148,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4530-10
Podatek VAT
4 000,00  plan  2019r.
3 320,10  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd członkami korp służby cywiln
1 030,00  plan  2019r.
1 030,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-6050-10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
38 460,00  plan  2019r.
38 460,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80146-4300-10
Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli
5 900,00  plan  2019r.
3 556,75  wykonanie  31.12.2019r.

801-80146-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd członkami korp służby cywiln
960,00  plan  2019r.
680,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 645,00  plan  2019r.
1 613,94  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
155 494,00  plan  2019r.
155 014,77  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11 845,00  plan  2019r.
11 844,59  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
30 038,00  plan  2019r.
29 298,06  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
1 279,00  plan  2019r.
1 279,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4210-10
Zakup materiałów
15 249,00  plan  2019r.
15 248,96  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4260-10
Zakup energii
54 475,00   plan  2019r.
54 475,00   wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
638,00  plan  2019r.
561,00  wykonanie  31.12.2019r.
 
801-80148-4300-10
Zakup usług pozostałych
11 289,00  plan  2019r.
11 288,66  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
340,00  plan  2019r.
340,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 552,00   plan  2019r.
6 552,00   wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd członkami korp służby cywiln
150,00   plan  2019r.
150,00   wykonanie  31.12.2019r.

801-80149-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 53 936,00   plan  2019r.
 53 936,00   wykonanie  31.12.2019r.

801-80149-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  4 050,00   plan  2019r.
  4 049,60   wykonanie  31.12.2019r.

801-80149-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
  9 995,00  plan  2019r.
  9 992,50  wykonanie  31.12.2019r.

801-80149-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
  1 564,00   plan  2019r.
  1 562,50   wykonanie  31.12.2019r.

801-80149-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 2 248,00  plan  2019r.
 2 248,00  wykonanie  31.12.2019r.
Dochody Własne -  plan  dochodów  i  wydatków  w  2019r.

paragraf - dział


801-80104-0750-30
Dochody z tytułu najmu
3 600,00  plan  2019r.
2 241,81  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
50,00  plan  2019r.
0,00    wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-0970-30
Pozostałe przychody
50,00  plan  2019r.
0,00    wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
3 700,00  plan  2019r.
2 241,81  wykonanie  31.12.2019r.

801-80104-4270-30
Zakup usług remontowych
0,00  plan  2019r.
0,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-0670-30
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
298 586,00  plan  2019r.
236 280,04  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
500,00  plan  2019r.
277,73  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-0970-30
Wpływy z różnych dochodów
0,00  plan  2019r.
0,00  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finans
  0,00  plan  2019r.
27,48  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00  plan  2019r.
190,59  wykonanie  31.12.2019r.

801-80148-4220-30
Zakup środków żywności
298 586,00  plan  2019r.
236 339,70  wykonanie  31.12.2019r.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2020
Data udostępnienia informacji: 30.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2020 10:43 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
30.09.2020 10:37 Dodanie informacji Dorota Bolewska