Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2017 r.

Wykonanie  planu  dochodów  i  wydatków  w  2017r.paragraf - dział
801-80104-0660-10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszk

203 320,00  plan  2017r.
153 873,28  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-0750-10
Dochody z najmu i dzierżawy

1 000,00  plan  2017r.
823,05     wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-0750-30
Dochody z tytułu najmu

1 000,00  plan  2017r.
823,04     wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-0920-10
Wpływy z pozostałych odsetek

0,00     plan  2017r.
31,93   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek

50,00  plan  2017r.
3,82    wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-0970-10
Pozostałe przychody

450,00  plan  2017r.
399,64  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-0970-30
Pozostałe przychody

33 050,00  plan  2017r.
16 600,15  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finans

0,00  plan  2017r.
4,22  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 538,00  plan  2017r.
5 173,54  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 267 166,00  plan  2017r.
1 260 389,66  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

95 936,00  plan  2017r.
95 935,89  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne

220 839,00  plan  2017r.
220 838,02  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4120-10
Składki na Fundusz Pracy

22 249,00  plan  2017r.
22 247,61  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4170-10
Wynagrodzenia bezosobow

5 678,00  plan  2017r.
5 678,00  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4210-10
Zakup materiałów i wyposażenia

44 800,00  plan  2017r.
44 679,31  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia

8 600,00  plan  2017r.
2 847,29  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4240-10
Zakup pomocy naukowych i książek

570,00  plan  2017r.
510,00  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4260-10
Zakup energii

101 663,00  plan  2017r.
101 598,69  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4270-10
Zakup usług remontowych

66 000,00  plan  2017r.
62 514,93  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4270-30
Zakup usług remontowych

22 500,00  plan  2017r.
14 575,50  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4280-10
Zakup usług zdrowotnych

3 340,00  plan  2017r.
3 340,00  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4300-10
Zakup usług pozostałych

31 029,00  plan  2017r.
24 204,25  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

2 400,00  plan  2017r.
2 245,15  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4410-10
Delegacje służbowe krajowe

1 000,00  plan  2017r.
473,55     wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4430-10
Różne opłaty i składki

1 151,00   plan  2017r.
1 151,00   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

77 372,00  plan  2017r.
77 372,00  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd członkami korp służby cywiln

50,00   plan  2017r.
35,00   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80104-6050-10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

152 500,00  plan  2017r.
152 438,30  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80146-4300-10
Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli

5 100,00   plan  2017r.
4 723,97   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80146-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd członkami korp służby cywiln

920,00   plan  2017r.
920,00   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-0670-30
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 

281 762,00  plan  2017r.
212 086,22  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek

500,00   plan  2017r.
304,90   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-0970-30
Wpływy z różnych dochodów

3 955,00   plan  2017r.
3 803,57   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finans

0,00      plan  2017r.
132,00  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 200,00    plan  2017r.
1 084,62    wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników

148 077,00   plan  2017r.
144 414,04   wykonanie  31.12.2017
 
paragraf - dział
801-80148-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 277,00  plan  2017r.
10 276,77  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne

24 332,00  plan  2017r.
24 138,53  wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4120-10
Składki na Fundusz Pracy

1 641,00    plan  2017r.
1 518,54    wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4210-10
Zakup materiałów

17 195,00   plan  2017r.
17 088,84   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia

4 405,00   plan  2017r.
4 111,11   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4220-30
Zakup środków żywności

281 762,00    plan  2017r.
211 951,58    wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4260-10
Zakup energii

70 070,00   plan  2017r.
62 432,76   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4280-10
Zakup usług zdrowotnych

467,00    plan  2017r.
467,00    wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4300-10
Zakup usług pozostałych

9 500,00   plan  2017r.
9 488,77   wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

480,00    plan  2017r.
185,32    wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 928,00    plan  2017r.
5 928,00    wykonanie  31.12.2017

paragraf - dział
801-80148-6060-10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

41 600,00   plan  2017r.
41 406,72   wykonanie  31.12.2017Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2018
Data udostępnienia informacji: 22.03.2018