Wykonanie planu dochodów i wydatków 2016r.

 

 

Wykonanie  planu  dochodów  za  2016r.
     
       
nazwa
plan
wykonanie
 
       
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
210 680,00 zł
201 901,32 zł
 
Dochody z najmu i dzierżawy
1 200,00 zł
158,46 zł
 
Dochody z tytułu najmu
1 200,00 zł
158,36 zł
 
Wpływy z pozostałych odsetek
50,00 zł
0,00 zł
 
Pozostałe przychody
490,00 zł
378,89 zł
 
Pozostałe przychody
9 300,00 zł
4 835,33 zł
 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
262 545,00 zł
211 222,80 zł
 
Wpływy z pozostałych odsetek
555,00 zł
281,90 zł
 
Wpływy z różnych dochodów
27 600,00 zł
21 896,03 zł
 
       
  513 620,00 zł
440 833,09 zł
 
       
       
       
       
       
Wykonanie  planu  wydatków  za  2016r.
     
       
nazwa
plan
wykonanie
 
       
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 449,00 zł
3 541,65 zł
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 214 702,00 zł
1 200 300,27 zł
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
90 140,00 zł
90 139,27 zł
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
226 457,00 zł
214 257,13 zł
 
Składki na Fundusz Pracy
24 261,00 zł
23 394,28 zł
 
Wynagrodzenia bezosobowe
6 463,00 zł
6 175,00 zł
 
Zakup materiałów i wyposażenia
32 145,00 zł
32 144,51 zł
 
Zakup materiałów i wyposażenia
2 235,00 zł
283,60 zł
 
Zakup energii
90 250,00 zł
89 474,45 zł
 
Zakup energii
2 000,00 zł
774,09 zł
 
Zakup usług remontowych
55 164,00 zł
55 163,61 zł
 
Zakup usług remontowych
2 600,00 zł
2 583,00 zł
 
Zakup usług zdrowotnych
2 291,00 zł
2 291,00 zł
 
Zakup usług pozostałych
26 120,00 zł
24 781,88 zł
 
Zakup usług pozostałych
3 715,00 zł
1 353,00 zł
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 600,00 zł
2 566,10 zł
 
Delegacje służbowe krajowe
780,00 zł
780,00 zł
 
Różne opłaty i składki
1 143,00 zł
1 143,00 zł
 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
73 232,00 zł
71 739,00 zł
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00 zł
200,00 zł
 
Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli
6 970,00 zł
6 859,20 zł
 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
880,00 zł
785,67 zł
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 330,00 zł
1 329,32 zł
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
149 978,00 zł
129 162,82 zł
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 300,00 zł
8 299,52 zł
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
23 305,00 zł
22 243,12 zł
 
Składki na Fundusz Pracy
2 274,00 zł
2 099,29 zł
 
Zakup materiałów
25 620,00 zł
25 616,72 zł
 
Zakup materiałów i wyposażenia
7 500,00 zł
7 358,99 zł
 
Zakup środków żywności
262 545,00 zł
202 554,14 zł
 
Zakup energii
56 250,00 zł
53 756,96 zł
 
Zakup usług remontowych
5 000,00 zł
4 999,99 zł
 
Zakup usług remontowych
20 500,00 zł
15 682,50 zł
 
Zakup usług zdrowotnych
378,00 zł
378,00 zł
 
Zakup usług pozostałych
7 870,00 zł
7 861,18 zł
 
Zakup usług pozostałych
155,00 zł
0,00 zł
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
290,00 zł
289,14 zł
 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 290,00 zł
6 290,00 zł
 
       
  2 446 382,00 zł
2 318 651,40 zł
 
       
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2016
Data udostępnienia informacji: 20.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2017 11:02 Dodanie informacji Dorota Bolewska