Majątek Przedszkola Nr 44 w Gdyni - 2020r.

Majątek  Przedszkola Nr 44  w  Gdyni  -  2020r.

Środki  trwałe
1 058 015,41 zł   01.01.2020
1 103 015,41 zł   31.12.2020

Pozostałe środki trwałe - Księga Inwentarzowa
348 965,44 zł      01.01.2020
355 343,35 zł      31.12.2020

Pozostałe środki trwałe - sprzęt i mat. gosp., odzież
110 974,20 zł    01.01.2020
109 195,90 zł    31.12.2020

Pozostałe środki trwałe - pomoce dydaktyczne i zabawki
107 598,01 zł    01.01.2020
 96 400,18 zł     31.12.2020

Księgozbiór
12 816,22 zł     01.01.2020
2 940,39 zł       31.12.2020

Wartości niematerialne i prawne
16 086,81 zł      01.01.2020
17 005,01 zł      31.12.2020  
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2021
Data udostępnienia informacji: 27.05.2021