Majątek Przedszkola Nr 44 - 2019 r.Majątek  Przedszkola Nr 44  w  Gdyni  -  2019r.
 

        
Środki  trwałe
1 019 555,41 zł  01.01.2019
1 058 015,41 zł  31.12.2019
 
Pozostałe środki trwałe - Księga Inwentarzowa
344 030,32 zł   01.01.2019
348 965,44 zł   31.12.2019
 
Pozostałe środki trwałe - sprzęt i mat. gosp., odzież
111 587,49 zł   01.01.2019
110 974,20 zł   31.12.2019
 
Pozostałe środki trwałe - pomoce dydaktyczne i zabawki
107 231,03 zł   01.01.2019
107 598,01 zł   31.12.2019
 
Księgozbiór
12 816,22 zł   01.01.2019
12 816,22 zł   31.12.2019
 
Wartości niematerialne i prawne
16 000,82 zł   01.01.2019
16 086,81 zł   31.12.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2020
Data udostępnienia informacji: 29.09.2020