Majatek Przedszkola Nr 44 - 2018 r.

Majatek Przedszkola Nr 44 - 2018 r.

Środki  trwałe

1 019 555,41 zł   stan 01.01.2018r.
1 019 555,41 zł   stan  na  31.12.2018r.
 
Pozostałe środki trwałe -
Księga Inwentarzowa

329 323,65 zł    stan 01.01.2018r.
344 030,32 zł    stan  na  31.12.2018r.
 
Pozostałe środki trwałe -
sprzęt i mat.gospod., odzież

108 800,96 zł   stan 01.01.2018r.
111 587,49 zł   stan  na  31.12.2018r.
 
Pozostałe środki trwałe -
pomoce dydaktyczne i zabawki

105 157,39 zł    stan 01.01.2018r.
107 231,03 zł  stan  na  31.12.2018r.
 
Księgozbiór

12 816,22 zł   stan 01.01.2018r.
12 816,22 zł   stan  na  31.12.2018r.
 
Wartości niematerialne i prawne

15 112,81 zł   stan 01.01.2018r.
16 000,82 zł   stan  na  31.12.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2019