Majatek Przedszkola Nr 44 - 2017 r.

Majątek  Przedszkola 44 na 2017r.
 
 
nazwa


 
Środki  trwałe

842 864,57 zł      stan 01.01.2017r.
1 019 555,41 zł   stan  na  31.12.2017r.
 
Pozostałe środki trwałe -
Księga Inwentarzowa

295 561,44 zł    stan 01.01.2017r.
329 323,65 zł    stan  na  31.12.2017r.
 
Pozostałe środki trwałe -
sprzęt i mat.gospod., odzież

104 853,97 zł   stan 01.01.2017r.
108 800,96 zł   stan  na  31.12.2017r.
 
Pozostałe środki trwałe -
pomoce dydaktyczne i zabawki

98 207,05 zł    stan 01.01.2017r.
105 157,39 zł  stan  na  31.12.2017r.
 
Księgozbiór

12 455,30 zł   stan 01.01.2017r.
12 816,22 zł   stan  na  31.12.2017r.
 
Wartości niematerialne i prawne

15 112,81 zł   stan 01.01.2017r.
15 112,81 zł   stan  na  31.12.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2018
Data udostępnienia informacji: 22.03.2018