Majątek 2012

Majątek 2012

  
 Aktywa trwałe Stan na 01.01.2011.Stan na 31.12.2011.
Wartość bruttoUmorzenieWartość bruttoUmorzenie

I Wartości niematerialne i prawne

13.707,35

13.707,35

12.858,35

12.858,35

II Rzeczowe aktywa trwałe

650.636,11

370.842,51

648.927,85

383.910,43

Środki trwałe (11)

502.506,08

222.712,48

502.506,08

237.488,66

Pozostałe środki trwałe (13)

148.130,03

148.130,03

146.421,77

146.421,77

SUMA:

664.343,46

384.549,86

661.786,20

396.768,78

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gogola
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 08.09.2012
Data udostępnienia informacji: 08.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2012 19:46 Dodanie informacji Ewa Osińska