Majątek 2011

Majątek 2011

 

Aktywa trwałe

Stan na 01.01.2010r.

 Stan na 31.12.2010r.

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość brutto

Umorzenie

I Wartości 

  niematerialne i

  prawne

13.437,35

13.437,35

13.707,35

13.707,35

IIRzeczowe

  aktywa trwałe

656.563,21

361.993,53

650.636,11

370.842,51

Środki trwałe(011)

505.695,16

211.125,48

502.506,08

222.712,48

 Pozostałe środki 

 trwałe (013)

150.868,05

150.868,05

148.130,03

148.130,03

Suma

670.000,56

375.430,88

664.343,46

384.549,86

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gogola
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 12.04.2011
Data udostępnienia informacji: 12.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2011 22:09 Dodanie informacji Ewa Osińska