Budżet 2011

Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2011                                         kuchnia

 

Wyszczególnienie

 

 

§

 

Kwota

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:

 

196429

Wydatki bieżące

 

196429

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302

900

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

303

 

Stypendia dla uczniów

324

 

Stypendia różne

325

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

401

64578

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404

5480

Składki na ubezpieczenia społeczne

411

10288

Składki na Fundusz Pracy

412

1637

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

414

 

Wynagrodzenia bezosobowe

417

0

Zakup materiałów i wyposażenia

421

3050

Zakup środków żywności

422

90000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

424

500

Zakup energii

426

12116

Zakup usług remontowych

427

750

Zakup usług zdrowotnych

428

700

Zakup usług pozostałych

430

2035

Zakup usług pozostałych – ścieki

430

1025

Zakup usług dostępu do sieci Internet

435

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

436

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

437

200

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

438

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

439

0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

440

 

Podróże służbowe krajowe

441

100

Podróże służbowe zagraniczne

442

 

Różne opłaty i składki

443

400

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444

2670

Pozostałe odsetki

458

 

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

459

 

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

470

0

Wydatki inwestycyjne

 

0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

605

 

 

 

 

 

 

 

Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2011                                         przedszkole

 

Wyszczególnienie

 

 

§

 

Kwota

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:

 

698595

Wydatki bieżące

 

698595

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302

1000

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

302

763

Stypendia dla uczniów

324

 

Stypendia różne

325

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

401

470723

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404

39763

Składki na ubezpieczenia społeczne

411

76636

Składki na Fundusz Pracy

412

12433

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

414

 

Wynagrodzenia bezosobowe

417

 

Zakup materiałów i wyposażenia

421

10350

Zakup środków żywności

422

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

424

2000

Zakup energii

426

35875

Zakup usług remontowych

427

2250

Zakup usług zdrowotnych

428

2300

Zakup usług pozostałych

430

5105

Zakup usług pozostałych – ścieki

430

1025

Zakup usług dostępu do sieci Internet

435

760

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

436

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

437

3400

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

438

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

439

 

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

440

 

Podróże służbowe krajowe

441

700

Podróże służbowe zagraniczne

442

 

Różne opłaty i składki

443

1300

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444

32212

Pozostałe odsetki

458

 

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

459

 

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

470

0

Wydatki inwestycyjne

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

605

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gogola
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 11.04.2011
Data udostępnienia informacji: 11.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2011 20:40 Dodanie informacji Ewa Osińska