Budżet i majątek 2017


Budżet na 2017

Plan na 01.01.2017
Dział 801, rozdział 80104 - 976 214 zł.
Dział 801, rozdział 80148 - 148 794 zł.
    
Majątek 2017

Majątek na dzień 1.01.2017
środki trwałe - 453 524,74 zł.
pozostałe środki trwałe - 239 149,58 zł.
wartości niematerialne i prawne - 5 435,28 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Napierała
Wprowadził informację: Ewa Napierała
Data wytworzenia informacji: 13.06.2019
Data udostępnienia informacji: 13.06.2019