Budżet 2010

Budżet 2010

Planowane przychody i wydatki PS Nr 15 w 2010 roku

Przychody ogółem:                   1203.495,00
- dotacja podmiotowa                 748.349,00
  z czego : Rada Dzielnicy               3.500,00
                 remonty                     65.000,00
- dotacja celowa                        120.000,00

Wydatki ogółem                       1.252.436,00
- wynagrodzenia i pochodne        762.229,00
- Rada Dzielnicy                             3.000,00
- remonty                                    76.000,00                                  
- inwestycje                               120.000,00                          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Napierała
Wprowadził informację: Ewa Napierała
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Napierała
Data wytworzenia informacji: 01.01.2010
Data udostępnienia informacji: 07.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2012 13:27 Aktualizacja treści Ewa Napierała
07.12.2011 11:40 Dodanie informacji Ewa Napierała