Budżet 2006

 

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NA 2006 R. SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 09.10-2006 R.

PRZYCHODY

PARAGRAF

NAZWA

PLAN NA 2006 R.

083

WPŁYWY Z USŁUG

183 672

092

ODSETKI

1 500

251

DOTACJA

610 110

 

RAZEM

795282

ROZCHODY

PARAGRAF

NAZWA

PLAN NA 2006 R.

3020

Nagrody i wynagrodzenia zaliczki do wynagrodzeń

1184

4010


Wynagrodzenia osobowe

492041

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

38703

4110

Składki na Ubezpieczenia społeczne

93040

4120

Składki na Fundusz Pracy

12478

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11587

4220

Zakup żywności

59377

4240

Zakup pomocy naukowych

3000

4260

Zakup energii

30469

4270

Zakup usług remontowych

6221

4280

Zakup usług zdrowotnych

785

4300

Zakup usług pozostałych

9818

4350

Opłaty za usługi internetowe

1000

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4430

Różne opłaty i składki

615

4440

Odpisy na ZFŚS

26382


razem

788600

       

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Domańska-Ożga
Wprowadził informację: Marzena Szczygielska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Szczygielska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2010
Data udostępnienia informacji: 10.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2010 19:28 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska