BUDŻET

PLAN FINANSOWY na 2017r.
Dział 801 rozdz.80104
D:116.140,-
W:1.070.953,-

Dział 801 rozdz. 80148
W:166.822,-

PRZYCHODY:
 
  - wpływy z usług
  - dotacja z budżetu
  - odsetki
  - pozostałe przychody

WYDATKI:

  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
  - wynagrodzenia osobowe
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - składki na ubezpieczenie społeczne
  - składki na Fundusz Pracy
  - zakup materiałów i wyposażenia
  - zakup środków żywności
  - zakup pomocy dydaktycznych
  - zakup energii
  - zakup usług remontowych
  - zakup usług pozostałych
  - podróże służbowe i krajowe
  - odpis na ZF(ES

Szczegółowy plan na rok 2017 jest do wglądu w kancelarii przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Lis
Wprowadził informację: Joanna Lis
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lis
Data wytworzenia informacji: 04.05.2017
Data udostępnienia informacji: 04.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2017 11:28 Aktualizacja treści Joanna Lis