Budżet 2011

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011


 DZIAŁ ROZDZ.PAR. SF  KAT.ZAD. DYSPONENT/ZADANIE                            KWOTA
 801     OŚWIATA I WYCHOWANIE                      264108,00
 801 80104    PRZEDSZKOLA  264108,00
 801 80104 083 0 GWB PS NR 5   263985,00
 801 80104 092 0 GWB PS NR 5       200,00
                            RAZEM PLAN  264108,00


ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011


DZIAŁ ROZDZ. PAR. SF  KAT.ZAD.  DYSPONENT/ZADANIE KWOTA
 801     OŚWIATA I WYCHOWANIE  890014,00
 801 80104    PRZEDSZKOLA  766632,00
 801 80104302  0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      1428,00
 801 80104401 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI  513730,00
 801 80104404 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    39579,00
 801 80104411 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    85210,00
 801 80104 412 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    13556,00
 801 80104 416 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      6342,00
 801 80104 421 0 GRB PS NR 5/ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.      1000,00
 801 80104 421 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    21210,00
 801 80104 424 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      3000,00
 801 80104 426 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    30251,00
 801 80104 427 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      3550,00
 801 80104 428 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI       500,00
 801 80104 430 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    12050,00
 801 80104 435 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI       800,00
 801 80104 437 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      2000,00
 801 80104 443 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      1500,00
 801 80104 444 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    30626,00
 801 80104 470 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI       300,00
 801 80148    STOŁÓWKI SZKLONE   123382,00
 801 80148 302 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI       300,00
 801 80148 401 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    83970,00
 801 80148 404 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      8070,00
 801 80148 411 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI    14174,00
 801 80148 412 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      2255,00
 801 80148 421 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      1000,00
 801 80148 426 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      6970,00
 801 80148 427 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      1000,00
 801 80148 428 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI       250,00
 801 80148 430 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      1922,00
 801 80148 444 0 GWB PS NR 5/BIEŻĄCE FUNK. JEDNOSTKI      3471,00
                                    RAZEM PLAN   890014,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Zajkowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2011
Data udostępnienia informacji: 12.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2015 14:25 Korekta Ewa Zajkowska
13.03.2012 18:45 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
13.03.2012 18:14 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
12.03.2012 17:48 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska