Budżet 2010

BUDŻET PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W GDYNI NA ROK 2010

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                       20 778

DOCHODY                                                                                 978 113
w tym:
wpływy z usług                                                                         322 497
pozostałe odsetki                                                                          4 800
dotacja z budżetu                                                                     650 816

WYDATKI:                                                                                 981 829
w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           2 500
wynagrodzenia osobowe pracowników                                     529 569
dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              43 856
składki na ubezpieczenia społeczne                                             87 202
składki na Fundusz Pracy                                                            13 873
zakup materiałów i wyposażenia                                                 51 500
zakup żywności                                                                            85 384
zakup pomocy dydaktycznych i książek                                         8 000
zakup energii                                                                               43 000
zakup usług remontowych                                                           60 000
zakup usług zdrowotnych                                                              2 500
zakup usług pozostałych                                                             13 000
zakup usług dostępu do sieci internet                                              800
zakup usług telekomunikacyjnych                                                 3 500
różne opłaty i składki                                                                    1 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  31 745
szkolenia pracowników                                                                     400
zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero                    1 000
zakup akcesoriów komputerowych                                                2 500

RAZEM:
Stan środków na początek roku                                                  20 778
Dochody                                                                                    978 113
Wydatki                                                                                     981 829
Stan środków na koniec roku                                                      17 062

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2010
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2010 22:03 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 22:01 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:59 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:58 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:56 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:53 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:52 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:50 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:47 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska