Budżet 2009

BUDŻET PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W GDYNI NA ROK 2009

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                 3 351

DOCHODY                                                                          924 037
w tym:
wpływy z usług                                                                  311 457
pozostałe odsetki                                                                   8 400
dotacja z budżetu                                                              604 180

WYDATKI:                                                                          928 157
w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    2 000
wynagrodzenia osobowe pracowników                              524 240
dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       41 507
składki na ubezpieczenia społeczne                                     82 262
składki na Fundusz Pracy                                                     13 087
zakup materiałów i wyposażenia                                          47 822
zakup żywności                                                                     83 624
zakup pomocy dydaktycznych i książek                                  7 000
zakup energii                                                                        42 000
zakup usług remontowych                                                   35  000
zakup usług zdrowotnych                                                       2 000
zakup usług pozostałych                                                        9 000
zakup usług dostępu do sieci internet                                       700
zakup usług telekomunikacyjnych                                           3 500
różne opłaty i składki                                                              1 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            29 615
szkolenia pracowników                                                               300
zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero              1 000
zakup akcesoriów komputerowych                                          2 000

RAZEM:
Stan środków na początek roku                                               3 351
Dochody                                                                               924 037
Wydatki                                                                                928 157
Stan funduszu obrotowego na koniec roku                              - 769

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2010 21:22 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:21 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 21:19 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:57 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:51 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska