Budżet 2008

BUDŻET PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W GDYNI NA ROK 2008

DOCHODY                                                                           904 442
 w tym:
wpływy z usług                                                                   281 503
pozostałe odsetki                                                                    1 000
dotacja z budżetu                                                               621 939

WYDATKI:                                                                           989 257
w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     1 500
wynagrodzenia osobowe pracowników                               473 790
dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       38 330
składki na ubezpieczenia społeczne                                      87 090
składki na Fundusz Pracy                                                      11 987
zakup materiałów i wyposażenia                                          70 000
zakup żywności                                                                     72 523
zakup pomocy dydaktycznych i książek                                  9 000
zakup energii                                                                         30 000
zakup usług remontowych                                                  147 391           
zakup usług zdrowotnych                                                       2 000
zakup usług pozostałych                                                        9 000
zakup usług dostępu do sieci internet                                        500
zakup usług telekomunikacyjnych                                           3 000
różne opłaty i składki                                                               1 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             26 346
szkolenia pracowników                                                               300
zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero               1 000
zakup akcesoriów komputerowych                                           4 000

RAZEM:
Stan funduszu obrotowego na początek roku                      116 166
Dochody                                                                                904 442
Wydatki                                                                                 989 257
Stan funduszu obrotowego na koniec roku                             31 351
Suma bilansowa                                                                  1 020 608      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2008
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2010 22:10 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:31 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:30 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:29 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:27 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:24 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:23 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:22 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:21 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:17 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:15 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:15 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:14 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:10 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:09 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:09 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:05 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 20:02 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 19:59 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 19:58 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 19:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
08.06.2010 19:52 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 21:10 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 20:20 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 20:11 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 20:08 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 20:04 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 19:45 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 19:43 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 19:40 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
07.06.2010 19:36 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska
06.06.2010 22:19 Korekta Aleksandra Skrzypińska
06.06.2010 22:06 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
06.06.2010 22:02 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypińska
06.06.2010 21:48 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska